گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مینا نام خانوادگی : محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mina.mohammady@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : systematic review on clinical trials clinical trial
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پرستاری- داخلی و جراحی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :