گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : داوود نام خانوادگی : قاسمی تودشکچوئی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : d.ghasemi@khuisf.ac.ir 
ایمیل : dr.ghasemi.d@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی حرفه ای
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مدت زمان موثر مسواک کردن به شیوه اسکراب بر کاهش شاخص پلاک کودکان 10تا 12 سال