گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : نرگس نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : n.sadeghi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تهیه بسته خدمتی مراقبت معنوی انتهای عمر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : نیدکپ
ارائه دهنده : اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و درمان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 5 روز