گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حقوق عمومی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : اصغر نام خانوادگی : عالمیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

سوابق تحصیلی :

لیسانس حقوق. تاریخ اخذ مدرک 1378

فوق لیسانس حقوق عمومی تاریخ اخذ مدرک 1386

 

سوابق فعالیتهای علمی و پژوهشی:

*پایان نامه ؛ مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در دانشگاه آزاد اسلامی (با نمره 19 و درجه عالی)

*تاليف كتاب ؛  دادرسي اداري در دانشگاه آزاد اسلامي(در دست چاپ)

*پروژه تحقیقی ؛ نگرش حکومت اسلامی به حقوق و آزادیهای فردی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی(ره)

*طرح پژوهشی؛ بررسی وضعیت استفاده از مرخصی استعلاجی توسط کارکنان واحد اهواز از سال 1387 لغایت 1389

*پروژه تحقیقی؛ نحوه انتخاب و اختیارات بالاترین مقام رسمی در سه نظام ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا

*پروژه تحقیقی؛ بررسی تطبیقی حمایتهای مربوط به مادران شاغل در حقوق بین المللی کار و حقوق ایران

 *تدوين جزوه درسی؛   حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران(حقوق اساسي 2)

*تدوين جزوه درسی؛   حقوق اداری یک

*تدوين جزوه درسی؛   حقوق اداری دو

* سخنراني علمي؛ دادگاهها و محاكم اداري در ايران

*سخنراني علمي؛ ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

* سخنراني علمي؛ حقوق و آزاديهاي فردي از ديدگاه امام خميني ره

*داوري در طرح پژوهشي با عنوان؛ بررسي جغرافياي جرم در شهر اهواز

* داوري در طرح پژوهشي با عنوان؛ تدوين برنامه استراتژيك ادارات حقوقي منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامي

 

سوابق تدریس (از 1386 تاکنون)
تدریس درس تخصصی  حقوق اساسی دو  
تدریس درس تخصصی  حقوق اداری یک
تدریس درس تخصصی حقوق اداری دو
تدریس درس اصلی حقوق ورزشی
تدریس کلیات حقوق
تدریس مالیه عمومی
تدریس حقوق بشر در اسلام
 
 
سوابق اجرایی:
 

* مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) 1392 تا کنون

*دبیر شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه شش1390 تا  1392

*دبیر هم اندیشی اساتید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری1389 تا  1392

*مدیر اداری منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی1389 تا 1391

*عضو حقوقی کمیسیون معاملات منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی1385 تا 1391

*بازرس منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی ـ استان خوزستان1390 تا  1391

*معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1388 تا 1389

*رئیس کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1388 تا 1389

*معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1386 تا 1388

*مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1386 تا 1388

*مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1387 تا 1388

*عضویت در هیأتهای بازرسی واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی1380  تا 1391

*عضو حقوقی کمیته تجدیدنظر انضباطی دانشجویی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی1385 تا  1391

*عضو کمیته تجدیدنظر انضباطی کارکنان منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی1390 تا  1391

*عضو کمیته انتصابات منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی 1383 تا 1385

*نماینده تام الاختیار آزمون در برگزاری بیش از 10 آزمون سراسری1383 تا 1389

*رئیس اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1385 تا 1387

*مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1379 تا 1385

*کارشناس فرهنگی دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1378 تا 1379

*مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1378 تا 1379

*مسؤول بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1375 تا 1378