دکتر علی رادان جبلی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : رادان جبلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : 5106 نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوق تجارت