گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سحر نام خانوادگی : نجارزادگان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : snajarzadegan@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تجزيه و تحليل گفتمان، جامعه شناسي زبان، مطالعات فرهنگی، تفکر انتقادی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه دولتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : تاثیرآگاهی ازیک مدل آموزشی گفتمان کاوی بر پیشرفت تفکر نقادانه ودرک مطلب متون مطبوعاتی زبان آموزان انگلیسی در مقطع کارشناسی