دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - فيزيك اتمي و مولكولي

بيوگرافي

نام : شهرزاد نام خانوادگی : طلاکش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Sh.talakesh@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فیزیک ماده چگال و نانو ساختارها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :