گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ریحانه نام خانوادگی : خورسند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Reihaneh_khm@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : رایانش ابری، رایانش مه، زمانبندی، جایابی سرویس، تامین منبع پویا
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر/ نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : آزاد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : ارائه یک زمانبند انطباقی گردش کار با در نظرگرفتن شرایط زمان اجرا در محیط محاسبات ابری