گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-آب
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : خوش فطرت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : khoshfetrat@khuisf.ac.ir
ایمیل : khoshfetrat@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : Numerical Modelling of Surface Water, Combined Numerical Methods, Simulating Water Resources
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسي عمران(هيدروليک محاسباتي)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : Evaluation of Coupled Differential Quadrature & Local Radial Basis Function-based Differential Quadrature for the numerical simulation of shallow water long waves & flows in estauries & costal zones
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسي عمران (مديريت منابع آب)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : شبیه سازی تنظیم آب در سیستم چندسدی زاینده رود، کوهرنگ و چشمه لنگان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسي عمران-عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي شريف سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مهندسی محیط زیست
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2004-2005
عنوان دوره : اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2005
عنوان دوره : مهندسی سیستم ها
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2005-2008-2009
عنوان دوره : هیدرولیک محاسباتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تاریخ دوره : 2015-Present
عنوان دوره : مکانیک سیالات
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2008
عنوان دوره : هیدرولیک و آزمایشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2006-Present
عنوان دوره : هیدرولوژی مهندسی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2007-Present
عنوان دوره : بناهای آبی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2007-Present
عنوان دوره : اصول مهندسی سد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 2008-Present
عنوان دوره : مدل سازی جریان و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تاریخ دوره : 2015- present

Google scholar : Ali Khoshfetrat