گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

بيوگرافي

نام : مژده نام خانوادگی : جمشیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mojdeh.jamshidi@khuisf.ac.ir
ایمیل : mojdeh.jamshidi84@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه ی مسکونی با توجه به نیازهای انسانی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : طراحی شهری مسیرهای سبز فراموش شده راهی به سوی ایجاد کحیط زیست شهری پایدار
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر )(هنر ایران) سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : واکاوی فضای عمومی از منظر خوانش کنش مغایر با گفتمان رسمی