گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی جامعه شناسی شناسه کلاس 290fa78 گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 08:07:00 https://daanaan.daan.ir
بيوگرافي

نام : اکرم نام خانوادگی : صادقی دهکردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :