گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدصادق نام خانوادگی : بیرژندی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.birzhandi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مهندسي سازه و زلزله - طراحي لرزه اي - انواع روشهاي مودال پوش آور- تحليل هاي IDA - طراحي بر اساس عملکرد - سازه هاي نامتقارن
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران-عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :