گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شادی نام خانوادگی : خاتمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sh.khatami@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تصویر مرگ در ادبیات قرن بیستم فرانسه
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : واحد تحصیلات تکمیلی تهران مرکز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : بررسی مضمونی نمایشنامه عادل ها اثر آلبر کامو
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان رودابه سال اخذ مدرک : 1361
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : دوره تکمیلی مهارت های تدریس زبان
ارائه دهنده : مرکز زبان شناسی بزانسون
محل دوره : دانشگاه فرانش - کونته بزانسون-فرانسه طول دوره : 88 ساعت
عنوان دوره : کارگاه مهارت های تعلیم وتربیت
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد تحصیلات تکمیلی تهران جنوب - تهران طول دوره : 60 ساعت
عنوان دوره : کارکاه مهارت های تعلیم و تربیت
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد اصفهان
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان طول دوره : 80 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با قوانین و آین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : دوره فرهنگ - رسانه و تاثیر آن بر اخلاق اساتید
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش انسانی منطقه چهار
محل دوره : مشهد طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره : کارگاه آموزشی کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد اصفهان
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان طول دوره : ساعت8
عنوان دوره : اولین سمینار آموزش زبان فرانسه و نشانه شناسی متن و گفتار
ارائه دهنده : بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه اصفهان
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : 100 ساعت
عنوان دوره : دومین سمینار زبان شناسی و نشانه شناسی متن و گفتار
ارائه دهنده : بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه اصفهان
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : 100 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس کارگاه مقاله نویسی (تحصیلات تکمیلی)
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان تاریخ دوره : 3 دیماه 92
عنوان دوره : تدریس کارگاه مقاله نویسی (تحصیلات تکمیلی)
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان تاریخ دوره : 28 دیماه 93