دکتر مریم قربانی فر
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : قربانی فر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : M.ghorbanifar@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوق خصوصی,/ داوریهای بین المللی/, بین الملل خصوصی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : قانون حاکم بر نقض علاپم تجاری در نظام بین المللی و حقوق داخلی