گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حسابداری
مرتبه علمي : مربی

  • دانشجویان محترم می توانند جزوه حسابرسي 2 -عملی را از این لینک دانلود نمایند با تشکر--https://drive.google.com/file/d/0B8IoA_N-E3JaN256OU1ZMDM1bEk/view?usp=sharing
بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : سلیمانیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : gh.soleimanian@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :