گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : گل پرور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mgolparvar@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : روان شناسي سازماني، سنجش در روان شناسي سازماني، روان شناسي صنعتي و سازماني، آزمون نظريه در حوزه هاي روان شناسي سازماني و روان شناسي صنعتي و سازماني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : تهیه و استاندارد سازی آزمون سنجش گرایشات نسبت به مواد افیونی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : بیش از بیستکارگاه آموزشی در حوزه های مختلف تدریس، تحقیق، مقاله نویسی و .........
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : یک تا 4 روزه