دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : ابراهیم زاده دستجردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ebrahimzadeh2020@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تبلیغات، برند ، مدیریت منابع انسانی، رهبری درسازمان، ارتباطات سازمانی و انسانی، رفتار سازمانی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : تهران علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی به منظور ارزیابی تبلیغات تلویزیونی اثربخش مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :