گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
بيوگرافي

نام : جهانبخش نام خانوادگی : رحمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rahmani@khuisf.ac.ir
ایمیل : rahmani@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : فلسفه تعليم و تربيت و برنامه ريزي درسي- روانشناسي کودکان استثنايي- روانشناسي تربيتي-روانشناسي يادگيري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی ذرسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم وتحقیقات خوراسگان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و موانع آن ذر آموزش و پرورش
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد کودکان شنوا و ناشنوا در آزمون بینایی-حرکتی بندر گشتالت
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی ( گرایش کودکان استثنایی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه : ..
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : روان سنجی- آزمونهای هوشی و آزمون شخصیتی ام ام پی آی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد تهران و رودهن
محل دوره : تهران طول دوره : 1377
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارشناسی
محل دوره : دانشگاه های اصفهان - پیام نور- دانشگاه های آزاد استان اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره :
کارشناسي در رشته روانشناسي از دانشگاه اصفهان- کارشناسي ارشد در روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي از دانشگاه تهران- دکتري فلسفه تعليم و تربيت و برنامه ريزي درسي از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران- استاديار گروه علوم تربيتي- برنامه ريزي آموزشي و درسي  و رئيش اداره نظارت و ارزيابي دانشگاه.