گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : واچیک نام خانوادگی : هایراپطیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : vachik@khuisf.ac.ir
ایمیل : vhairap@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : دیرینه شناسی مهره داران، چینه شناسی، پالئوژئوگرافی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زمین شناسی - دیرینه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : بيواستراتيگرافي سنگ‌هاي دونين ديرين در ناحيه دالمه شمال شرقي اردكان (بر اساس كنودونت‌ها و بقاياي مهره داران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زمین شناسی - دیرینه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : ريز بقاياي ماهيان دونين پسين – كربونيفر آغازين ايران مركزي