گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس الکترونیک صنعتی 3 شناسه کلاس 3209169 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 11:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • کلاس ديناميك سيستم هاي قدرت شناسه کلاس 5548715 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • کلاس الکترونیک صنعتی مورخ هفتم مهرماه در سیستم دان با مشخصه زیر تشکیل می گردد: سامانه دانشگاه هوشمند کلاس الکترونیک صنعتی شناسه کلاس 499f6cb گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رامتین نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : طرح مشمولان
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ramtinsadeghi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ماشين هاي الکتريکي و درايو، الکترونيک قدرت، انرژي باد و کيفيت توان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق-قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : مدلسازی و کنترل توان اکتیو و راکتیو ماشین دو سو تغذیه بدون جاروبک زنجیره ای
He was born in Tehran, Iran, in 1984. He received the B.Sc. degree from Islamic Azad Univ. of Khomeini Shahr, Khomeini Shahr, Iran, in 2007, the M.Sc. degree from Shar-e-Kord University, Shar-e-Kord, Iran, in 2009, and the Ph.D. degree from the University of Isfahan, Isfahan, in September 2017, all in electrical engineering, respectively. Since 2009, he has been teaching some courses including power electronic, electrical machines, electrical drives and special electrical machines for undergraduate (B.Sc. and M.Sc.) students with the Department of Electrical Engineering, University of Isfahan and Azad University. He is currently an Assistant Professor at the Islamic Azad University, Isfahan Branch, Isfahan. His research interests are in the area of power electronics and drives, renewable energy (wind) and power quality problems.