گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : دیباج
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mariamdibaj@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :