گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمد علی نام خانوادگی : نادی خوراسگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mnadi@khuisf.ac.ir
ایمیل : nadi2248@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي-روانسنجي و روانشناسي سازماني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : تهران-علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : رابطه بین سازمان یادگیرند و مدیریت دانش با مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور مدلهای پیش بین ریاضی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : مدیریت کیفیت
ارائه دهنده : دانشگاه تهران
محل دوره : هتل المپیک طول دوره : 3روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : 1389