گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
مرتبه علمي : استادیار

  • رزومه کاری در بخش دانلود قرار دارد.
بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مهشید نام خانوادگی : جهادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mahshidjahadi@yahoo.com
ایمیل : mahshidjahadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : بررسی شرایط تولید نانولیپوزوم حاوی آنزیم پروتئاز و به کارگیری آن در تولید و رسیدن پنیر سفید ایرانی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :