گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

  • مدیریت رسانه
بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : اثنی عشران
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : esnaashar@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : نرم افزار ، فرهنگ ، رسانه ، وقف
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : شهید مهاجراصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : اتوماسیون اداری
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : VOIP)Voice Over Ip)
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت بقاع متبرکه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت رسانه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : در حال تحصیل
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کاربرد کامپیوتر
محل دوره : دانشکده علوم قرآنی اصفهان تاریخ دوره :