دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران-مهندسی ژئوتکنیک

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس سدهای خاکی (سالمی) شناسه کلاس 283e99a گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/08/14 ساعت برگزاری 11:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پی پیشرفته (سالمی) شناسه کلاس 2196d37 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/08/14 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مکانیک خاک 2 (سالمی) شناسه کلاس 77296b6 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک (سالمی) شناسه کلاس 3174d7b گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • گروه واتساپ مکانیک خاک 2 https://chat.whatsapp.com/IgyrYCtU8Kl4ir64PRerSg
  • گروه واتساپ دینامیک https://chat.whatsapp.com/JCiYQ0JLKb2EbEHHibqNfU
بيوگرافي

نام : نیلوفر نام خانوادگی : سالمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : niloofarsalemi@gmail.com
ایمیل : niloofarsalemi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ژئوتکنیک - فناوری های نوین در ژئوتکنیک- روش های نوین بهسازی خاک- ژئوتکنیک لرزه ای- نانومتریال
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه :