گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اجتماعی-جامعه شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سحر نام خانوادگی : فائقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.faeghi@khuisf.ac.ir
ایمیل : s.faeghi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مطالعات فرهنگی، جامعه‌شناسی فرهنگ، جامعه‌ شناسی محیط‌زیست و بحران‌ها، جامعه‌ شناسی ورزش
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جامعه‌شناسی فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : مطالعه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کم آبی و خشکسالی زاینده رود