گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مهرداد نام خانوادگی : جعفرپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : jafarpour@khuisf.ac.ir 
ایمیل : mehrdad.jafarpour@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيولوژي درختان ميوه، پرورش و فراوري قارچ هاي خوراکي و دارويي، فيزيولوژي پس از برداشت محصولات باغي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : تعیین زمان برداشت پرتقال در شهرستان داراب
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : اثر روشهای افزایش بر رشد و گلدهی پنج رقم ورد (دیماه 75)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : دستیابی به روشهای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه سیب از طریق مصرف بهینه عناصر غذایی در منطقه پادنا
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : پروپوزال نویسی
محل دوره : ERDC تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاله نویسی
محل دوره : ERDC تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش های جستجوی پیشرفته مقالات تخصصی
محل دوره : ERDC تاریخ دوره :