دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

  • کلاس روشهای پیشرفته تجزیه دستگا هی دوره دکتری تخصصی 21آبان ماه ساعت 17با شناسه 881270a و گذروازه 1234 در سامانه دان برگزار می شود.
  • کلاس بازیافت پسماند دوره کارشناسی ارشد 20 آبان ماه ساعت 17با شناسه 407313d و گذرواژه 1234 در سامانه دان برگزار می شود.
  • کلاس زبان تخصصی محیط زیست دوره کارشناسی 20 آبان ماه ساعت 15 با شناسه 1353d4d و گذرواژه 1234 در سامانه دان برگزار می شود.
  • کلاس روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی دوره دکتری تخصصی 14 آبان ماه ساعت 17با شناسه 290dacf و گذروازه 1234 در سامانه دان برگزار می شود.
بيوگرافي

نام : میترا نام خانوادگی : عطاآبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شيمي و آلودگي خاک و آب
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی و آلودگی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : Investigation of Chromate Absorption on Surface Modified Zeolite with Iron Nanoparticles and Bacterial Biofilm
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی و حاصلخیزی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : Biominitoring of Some heavy metal Contamination in The Vicinity of Industrial Zone, Isfahan, Iran
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :