گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : واعظ دلیلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : dalili@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : TEFL, SLA
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : Positive/Negative Evidence and the Acquisition of the Clustered Properties of the Pro-drop Parameter
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : Superiority Effect and Ameliorated Superiority Violations in the L2 Acquisition of Multiple Wh-questions by Iranian Adult EFL Learners