گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : گل آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.golabadi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : مطالعه خصوصيات زراعي و كيفيت دانه برخي از لاين‌هاي داخلي و خارجي گندم دوروم در منطقه اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اصلاح نباتات تخصص ژنتیک بیومتری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : شناسایی نشانگرهاي مولکولی ريزماهواره مرتبط با صفات تحمل به خشكي در گندم دوروم
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : مهارت¬های تعلیم و تربیت سطح یک و سه
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی با شیوه های مختلف نیاز سنجی جهت انجام پژوهش¬ها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار spss پیشرفته با تاکید بر صفات کمی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار EndNote
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : کارگاهآموزشی کلونینگ ملکولی و انتقال ژن به باکتری (مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خد
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : کارگاه آمادگی تافل
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : کارگاه آموزشی سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژي ISAAA
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : اصول تعلیم و تربیت اسلامی، طرح ضیافت اندیشه
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
محل دوره : تاریخ دوره :