گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمد علی نام خانوادگی : عباسیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.abbasian@khuisf.ac.ir
ایمیل : mali.abbasian@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی