گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم باغبانی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : داود نام خانوادگی : نادری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : d.naderi@khuisf.ac.ir
ایمیل : d.naderi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : بيوتکنولوژي محصولات باغباني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بهینه سازی کشت درون شیشه ای و انتقال ژن گزارشگر به ملون های ایرانی