گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاديار

  • دانشجویان دوره کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، مقالات مرتبط با مباحث درس نوروسایکولوژی در بخش "دانلود فایل" قابل دسترسی می باشد ِ
بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : فروزنده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : elham_for@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :