گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت

  • آزمون واحد درسی بهسازی هیات علمی در نیمسال دوم 98/99 دارای 8 سوال تشریحی /تحلیلی میباشد که در زمان مقرر بصورت شفاهی در سایت ادوب کانکت برگزار می گردد.
  • آزمون واحد درسی هوشمند سازی در سازمان های آموزشی در نیمسال دوم 98/99 دارای 8 سوال تشریحی /تحلیلی می باشد, و در زمان مقرر بصورت شفاهی در سایت ادوب کانکت برگزار میگردد.
  • آزمون واحد درسی مکاتب فلسفی و آراء تربیتی در نیمسال دوم 98/99 دارای 30 سوال تستی و دو سوال تشریحی میباشد.
  • آزمون واحد درسی رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی, در نیمسال دوم 98/99 دارای 30 سوال تست و دوسوال تشریحی میباشد.
بيوگرافي

نام : محبوبه سادات نام خانوادگی : فدوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : درزمينه هاي مديريت آموزش عالي , مديريت آموزشي , نظارت و راهنمايي تعليماتي , توانمند سازي ,
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزش عالی
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی کرسی های نظریه پردازی , نقد و مناظره به منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : بررسی نظرات مدیران و دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان در باره عوامل موثر در برقراری جو اعتماد در محیط کار آنها
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : تفسیر سوره ملک
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
محل دوره : واحد علوم و تحقیقات اصفهان طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با تفسیر سوره واقعه
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه چهار
محل دوره : واحد علوم و تحقیقات اصفهان طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : تفسیر سوره حجرات
ارائه دهنده : معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره : طرح ضیافت اندیشه
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره : تبیین سیاستها و راهبردهای فرهنگی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه چهار
محل دوره : واحد علوم و تحقیقات اصفهان طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره : مدیریت اسناد و گردش مکاتبات اداری
ارائه دهنده : معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات اصفهان
محل دوره : واحد علوم و تحقیقات اصفهان طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره : انسان شناسی در قرآن
ارائه دهنده : حوزه فرهنگی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
محل دوره : واحد علوم و تحقیقات اصفهان طول دوره :
عنوان دوره : تفسیر سوره حشر
ارائه دهنده : معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان طول دوره : 32 ساعت