گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : اکرم نام خانوادگی : هراتیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : a.haratian@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : تصحيح نسخ خطي فارسي. متن شناسی- نقد ادبی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : تصحيح و تحشيه ديوان اشعارابن يمين فريومدي
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : تصحيح و تحشيه خرد نامه و منتخب نجات نامه
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :