محمود وفائیان
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : وفائیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :