گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي- پترولوژي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : بابک نام خانوادگی : وهابی مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : bvahabi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
متولد 1345 در اصفهان. دوره مقدماتی در مدارس اصفهان طی شد. در سال 1363 وارد دانشگاه اصفهان در رشته زمین شناسی شدم.در سال 1368 وارد دوره ارشد پترولوژی در دانشگاه تربیت معلم تهران شدم.درسال 1372 واردرشته پترولوزی در مقطع دکتری دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران شدم و در سال 1378 فارغ التحصیل شدم. از سال 1371 همکاری خود را با دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان )اغاز نمودم که تا کنون ادامه دارد.
علاقه مندی اینجانب سنگهای اذرین و دگرگونی خصوصا اسکارن ها میباشد.