گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی

بيوگرافي

نام : شهروز نام خانوادگی : مسیح
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Dr.sh.masih@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : DATA SCIENCE-OPINION MINING-MACHINE LEARNING
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحی اسیلوسکوپ (سخت افزاری و نرم افزاری)
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ردیابی چهره در تراکهای ویدئویی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : گرافيك 1 و گرافيك 2
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث ويژه
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهاي منطقي
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان -دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشكده امام رضا - صنايع دفاع تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاربرد كامپيوتر در مهندسي فضاي سبز
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : ساختمان داده ها و طراحي الگوريتم
محل دوره : دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشكده امام رضا - صنايع دفاع تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه نويسي مقدماتي و پيشرفته ( زبان ++C)
محل دوره : دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشكده امام رضا - صنايع دفاع تاریخ دوره :
عنوان دوره : معماري كامپيوتر
محل دوره : دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشكده امام رضا - صنايع دفاع تاریخ دوره :
عنوان دوره : سيستم عامل
محل دوره : دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشكده امام رضا - صنايع دفاع تاریخ دوره :
عنوان دوره : ابزار هاي چند رسانه اي و مفاهيم چند رسانه اي
محل دوره : دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشكده امام رضا - صنايع دفاع تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث ويژه ( زبان پايتون ) و (زبان متلب)
محل دوره : دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشكده امام رضا - صنايع دفاع تاریخ دوره :