گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دانلود رزومه
نام : نفیسه نام خانوادگی : زمیندار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : n.zamindar@khuisf.ac.ir 
ایمیل : n.zamindar@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : Heat Transfer Simulation Ohmic Heating Minimally Processed Vegetables
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : Food engineering
دانشگاه محل تحصیل : Isfahan University of Technology سال اخذ مدرک : 2011
عنوان پایان نامه : Heat Transfer Modeling and Thermal Processing of Two Iranian Food In Semi Rigid Aluminium Container
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : Principals of Food Engineering
محل دوره : Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University تاریخ دوره :
عنوان دوره : Canning of Food
محل دوره : Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University تاریخ دوره :
عنوان دوره : Quality Control
محل دوره : Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University تاریخ دوره :
عنوان دوره : Research methodology
محل دوره : Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University تاریخ دوره :
عنوان دوره : Heat and Mass Transfer
محل دوره : Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University تاریخ دوره :
عنوان دوره : Application of Computational Software in Food Industry
محل دوره : Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University تاریخ دوره :
عنوان دوره : Advanced Food Processing
محل دوره : Isfahan (Khorasgan) Branch Islamic Azad University تاریخ دوره :