گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : صباغ لنگرودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.sabbagh@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : چگونه گذراندن اوقات فراغت آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت معلم تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان با تاکید بر فعالیتهای ورزشی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : روانشناسی تربیتی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان )
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان ) طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره : الگوهای یاددهی و یادگیری
ارائه دهنده : انشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان )
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان ) طول دوره : 48 ساعت
عنوان دوره : آموزش مدیران گروه ها
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان )
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان ) طول دوره : 30 ساعت

29 سال سابقه تدريس

مدرک کارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني از دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي)

مربيگري بدمينتون درجه3(همراه با مدرک داوري)

مربيگيري دو و ميداني درجه3(همراه با مدرک داوري)

مربيگري درجه 3 ژيمناستيک(همراه با مدرک داوري)