گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : حسین نام خانوادگی : امامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hosseine57@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مایکروویو فوتونیک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت فرستنده گیرنده FM با برد 5km
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق-مخابرات میدان
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی امیرکبیر سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : مدلسازی و شبیه سازی تاثیر تابش مایکروویو بر روی مواد با گذردهی وابسته به فرکانس و دما به کمک روش FDTD
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مخابرات-سیستم های نوری
دانشگاه محل تحصیل : RMIT سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : Implementation of a wideband RF hybrid coupler in the optical domain