گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : لطیفی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : latifie_m@yhoo.com
ایمیل : md.latifi@iau.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : طراحی رایانشی- معماری کینتیک- هوش مصنوعی در طراحی معماری
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری (دوره پسادکتری)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه میلان و پورتو سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : رایانش یکپارچه در طراحی معماری انرژی- فرم کارا (نمونه مطالعاتی: مسکن اصفهان)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : معاصرسازی ژنوم معماری بومی اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : کانون ايراني انديشه صلح جهاني و اشتراکات فرهنگي
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : مدیریت عملیاتی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 32
عنوان دوره : تدوین برنامه عملیاتی معاونت آموزشی
ارائه دهنده :
محل دوره : معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 30
عنوان دوره : آشنایی با وظایف و نقش ارزیاب در دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه دهنده :
محل دوره : معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 24
عنوان دوره : مبانی طرح سوال
ارائه دهنده :
محل دوره : سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 20
عنوان دوره : آینده پژوهی
ارائه دهنده :
محل دوره : دبیرخانه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 16
عنوان دوره : بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات
ارائه دهنده :
محل دوره : دبیرخانه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 16
عنوان دوره : آشنایی با آیین نامه‌های آموزشی
ارائه دهنده :
محل دوره : دبیرخانه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 8
عنوان دوره : مدیریت آموزش عالی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین طول دوره : 32
عنوان دوره : تدوین برنامه درسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین طول دوره : 8
عنوان دوره : مهارت‌های تعلیم و تربیت
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر طول دوره : 40
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : معماری الگوریتمیک
محل دوره : دانشگاه علمی-کاربردی سیتی‌سنتر اصفهان تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : الگوریتم‌های ژنتیک در معماری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان تاریخ دوره : 1393
عنوان دوره : کارآفرینی در معماری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین تاریخ دوره : 1388
عنوان دوره : آموزه‌هایی از حکمت معماری ایرانی- اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین تاریخ دوره : 1387