گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : عمرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : omrani_alireza@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ارتو دنسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی میانگین شاخض های سفالومتری رادیوگرافیک جانبی بافت سخنت دانش آموزان 6-17 سال داری اکلوژن نرمان شهر افهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : مقایسه کاربردی توموگرافی کامپیوتری و رادیو گرافی عادی در دندانپزشکی