گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : سیدحسن نام خانوادگی : حجازی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hhejazi@khuisf.ac.ir
ایمیل : hhejazi2010@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ژئوشيمي رسوبي غارشناسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زمین شناسی زیست محیطی
محل دوره : آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : زمین شناسی زیست محیطی و بررسی کتب درسی زمین شناسی
محل دوره : مرکز تحقیقات آموزش معلمان استان اصفهان تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : غارشناسی مقدماتی و غارهای ایران
محل دوره : موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه- تهران تاریخ دوره : 1395