گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مرتبه علمي : استادیار

  • دانشجویان دوره دکتری جهت راهنمایی، مشاوره و رفع اشکال در روزهای پنج شنبه ساعت 10-11 با این لینک وارد جلسه راهنمایی شوند (https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608402c45d111a84fc548a77&usertype=1)
  • دانشجویان آمار و کاربرد آن در مدیریت جهت رفع اشکال و راهنمایی در روزهای پنج شنبه ساعت8-11 با این لینک به جلسه رفع اشکال وارد شوند (https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608402525d111a84fc548a76&usertype=1)
  • دانشجویان آمار کاربردی (1) گروه سه شنبه 15:30-17:30جهت رفع اشکال و راهنمایی در روزهای چهارشنبه ساعت10-12 با این لینک به جلسه رفع اشکال وارد شوند (https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608403eb5d111a84fc548a7a&usertype=1)
  • دانشجویان آمار کاربردی (1) گروه سه شنبه 13:30-15:30جهت رفع اشکال و راهنمایی درروزهای چهارشنبه ساعت 8-10 با این لینک به جلسه رفع اشکال وارد شوند (https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608401775d111a84fc548a71&usertype=1)
  • دانشجویان آمار کاربردی (1) گروه یکشنبه 15:30-17:30جهت رفع اشکال و راهنمایی در روزهای شنبه ساعت10-12 با این لینک به جلسه رفع اشکال وارد شوند (https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608400d55d111a84fc548a6c&usertype=1)
  • دانشجویان آمار کاربردی (1) گروه یکشنبه 13:30-15:30جهت رفع اشکال و راهنمایی درروزهای شنبه ساعت 8-10 با این لینک به جلسه رفع اشکال وارد شوند (https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608400635d111a84fc548a66&usertype=1)
  • دو گرسنه اند که سیری نپذیرند: دانش آموز و مال اندوز ( حضرت علی علیه السلام)
بيوگرافي

نام : عبدالحسین نام خانوادگی : کنگازیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : kangazian@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :