گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی - برنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : فائزه نام خانوادگی : محقق
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : F.Mohaghegh100@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : برنامه ریزی شهری ، گردشگری خلاق،گردشگری غذا Urban Palanning,CreativeTourism,Culinary Tourism
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : گردشگری خلاق