مولود نورانی
گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مولود نام خانوادگی : نورانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ذخیره انرژی- نانوسیالات- انتقال جرم و حرارت- تکنولوژیهای نوین در فرایندهای انجماد/رفع انجماد/ خشک کردن-MOF- میدان مغناطیسی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : افزایش کارایی خشک کن آفتابی غیرمستقیم با استفاده از سیستم ذخیره انرژی بر مبنای مواد تغییرفازدهنده (پارافین و قیر) و بررسی خواص حرارتی و پایداری فیزیکی کامپوزیت نانواکسید آلومینیوم-پارافین
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : مدلسازی انتقال جرم و حرارت و بهینه سازی فرایند پنیر سفید تهیه شده به روش فراپالایش
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :