گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیده پوراندخت نام خانوادگی : سعادتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روانشناسی محیط، معماری اسلامی، مسکن
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : تبیین فرآیند و عوامل شکل‌گیری دلبستگی انسان به خانه معاصر در ایران
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری (کارشناسی ارشد پیوسته)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : تبیین 1385
عنوان پایان نامه : اقامتگاه موقت گردشگران در اصفهان