دکتر زهرا میرشفیعی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : میرشفیعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : za.mirshafiee93@gmail.com
ایمیل : za.mirshafiee93@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :