گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : ژیلا نام خانوادگی : بهارلویی یانچشمه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : jbahar5411@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات نوع کانی بر میزان آزاد سازی پتاسیم
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تلقیح باکتریهای محرک رشد بر پالایش فلزات سنگین از خاک بوسیله جو و کلزا